Nizip Ziraat Odası Başkanlığı


Pikan Cevizi Yetiştiriciliği

Pikan Cevizi çok hızlı büyüyen ve uzun boylu bir ağaçtır.

İklim gereksinimleri

Pikan Cevizi bir yarı tropikal iklim ağacındır. Ayrıca Pikan Cevizi kısa soğuk kışlarda ve uzun sıcak yazlarda da iyi büyür.

Kış aylarında havaların soğuk hatta dondurucu soğuklar gerekir çünkü bu şekilde yetişmekte olan meyveler ve çiçeklerin şekillerinin düzgün olması için gerekmektedir.

Yaz ayları boyunca ağaçlar meyvelerin büyümesi için yüksek sıcaklıklara ihtiyaç duyar.

Ağaç dere ve nehir boyunca sıcaklığı düşük ve kırağı vb. donma olayları olan yerlere ekilebilir.

Nemin bol olduğu dere,nehir,deniz seviyesindeki yarı tropikal alanlara ekilebilir ama sadece kabuk bağlama hastalığına dayanıklı olan kültürler tercih edilmelidir.

Sıcaklık

Aylık ortalama en yüksek sıcaklıklar yazın28 dereceden yüksek ve kışın 23 dereceden düşük olmalıdır.

Aylık ortalama en düşük sıcaklık yazın en az 16 derece ama kışın 8 derecenin altında olmalıdır.

Yağış Ve Nem

Yüksek nem ve yağışta kabuklanma hastalığı görülebilir.

En uygun üretim yerleri kısa ve soğuk kışları ve uzun sıcak yazları olan, erken veya geç don olayı olmayan ve büyüme döneminde nemi %55’in altında olan yerlerdir.

Toprak İhtiyacı

Pikan Cevizi en iyi randımanı gübrelenmiş,iyi süzücü,yumuşak dokulu toprakta gösterir.

Kültürleri

Pikan Cevizi üretimi karlı ve genelde başarılı sonuç verir. Bulunulan yerlere uyum sağlayabilen kültürlerin ekimi, hastalıklara dayanıklılığı, cevizin büyüklüğü ve şekli,çekirdeğin görünüşü ve tadı açısından önemlidir.

Yara Kabuğu Hastalığı Dayanıklılığı

Yara kabuğu hastalığı mantarlı ve nemli yerlerde hızlı yayılan bir hastalıktır.

Mantarlı hastalıkları öldüren ilaçlarla kontrol edilebilir,ama uzun vadeli çözüm bu tür hastalıklara dayanıklı türlerin ekimidir.

Toprağın Hazırlanması

Toprağı derinlik süzücülük ve doku bakımından kontrol edilmelidir.

Toprak en az 2 metre derinliğinde olmalıdır.

Toprakta çukurlar kazılmalıdır ve toprağın yapısına bakılmalıdır.

Eğer bu özellikleri pikan yetiştirimi için uygunsa, toprak dikatlice hazırlanmalı ve ileride dikime uygun olmalıdır.

Toprak Örnekleme

Meyve bahçesinden temsili bir toprak örneği alınmalıdır. Bu örnek 12-24 ay önce veya dikimden en az 9 ay önce alınmalıdır. Bu, çiftçiye toprağı hazırlaması için yeterli zamanı verecektir. Özellikle çok büyük miktarlarda kireç gerekiyorsa.

Toprağı Hazırlama Şekilleri

Eğer toprak çok asitliyse, büyük miktarda kireç gerekebilir. Ekimden 12 ay önce 2-3. zirai kireç uygulamak gerekebilir. Toprağın üst kısmına diskleme yöntemyle uygulamak gerekebilir ve bu sabanla toprağın mümkün olan en alt katmanlarına ulaştırılmalıdır. Çünkü kalsiyum (kireç) toprakta çok yavaş ilerler. Bu sonraki zamanlarda kirecin ağaç köklerine nüfüz etmesi için gereklidir.

Bu topraktaki organik materyallerin artmasını sağlar. Kireç ve fosfat eş zamanlı olarak uygulanmalıdır. Ağaç bu uygulamalardan 3 ay sonra ekilebilir. Eğer toprak analizleri belirtildiği gibi yapılacak kadar zaman olmazsa, 2-3. kireç ,toprak ile karıştırılarak uygulanmalıdır. Fosfat ve kireç dağılıcaktır ve yavaşça toprağa etki edecektir. Eğer çok miktarda kireç gerekiyorsa bu kireç dikimden en az 3 ay önce uygulanmalıdır. Böylece kireç toprak içine iyi bir şekilde ve derine işler.

Dikim

Pikan mevsimsel olarak yaprak döken bir ağaçtır bu yüzden bir yerden sökülüp başka yere dikilecekse bu kışın olmalıdır.En iyi sonuçlarda bu aylarda dikilen ağaçlarda verilir.

Fidanlar

Pikan Cevizi ağaçları derin ve güçlü bir kazık köke sahiptir. Kök 1 m olduktan sonra kökün bir miktarı belle kesilmelidir.sonrada dikkatli bir şekilde topraktan çıkarılmalıdır ardından da gölgeli bir yerde tutulmalı, köklerinin kurumasını önleyecek ıslak bir beze sarılmalıdır . Eğri kökler kesilmelidir.

Meyve Bahçelerinde Dikim

1 m derinliğe kadar toprağı gevşet.

Dikilecek çukur en az 1 metre yada kökten 200 mm daha uzun olmalı.

Bir miktar gevşek toprak konulmalıdır,sonra kökün ucu kesilmelidir. Bu sayede ilk sezon kök dikine daha iyi büyür.

İsteğe göre bir miktar gübrede çukura konulabilir. Çinko(%22) eklenmelidir(yarım kilo) ve iyice karıştırılmalıdır. Ekilirken başka gübre eklenmemelidir.

Bitkiyi fidanlıktaki gibi aynı seviyede dikmeye özen gösterilmeli. Eğer çok sığ dikilirse kökler güneş yanığı olabilir ve bu da büyümenin durmasından ölüme kadar birçok etkiye neden olabilir.

Bakım

Yeni dikilen bitki hemen sulanmalıdır.Ayrıca bundan sonraki sulamalar dikkatli yapılmalıdır. Eğer büyümeye başlamadan önce çok su verilirse kökleri çürütürsün.

Eğer yakınlarda termit, karınca gibi böcekler varsa bunlar hemen yok edilmeli yoksa ağaca zarar verirler.

Güneşten zarar görmesini önlemek için ağaçlar beyaza boyanmalıdır. Ayrıca ağacın dibindeki toprağı nemli tutmak ve ağacı sıcaklardan korumak için ağacın merkezinin etrafına saman,çubuk v.s konulmalıdır. Bu ağaçlar için tavsiye edilen yükseklik 1 metredir.

Ekimin ilk yılı boyunca ağaçlar sürekli kontrol edilmelidir.

Gübreleme

Genç ve yeni ekilmiş ağaçları hemen gübrelenmemelidir. Ağaç yerine alışıp büyümeye başlayınca gübrelemeye başlanması önerilmektedir.

İlk uygulama ekimden en az 1 yıl sonra olmalıdır.

Bitkiyi hemen sulamak çok önemlidir.

Gübreler

Gübre ağacın 0,5 m çevresine yayılmalıdır.

Gübrelemeden sonra hafif sulanmalıdır ve gübre bu toprağa işlememelidir.

Uygulama

CAN

Süperfosfat

Potasyum Klorür

g/ağaç/yıl

250

300

100

Maksimum uygulama:

kg/ağaç/yıl

4,5

3

2

Uygulamaların Zamanı

Ocak-Şubat:yarım CAN+ ve tüm süper fosfat

Nisan:yarım CAN+ tüm potasyum klorür

Çinko

Bu element toprakta fazla bulunmaz veya kullanıma uygun değildir bu yüzden her yıl toprağa çinko eklenmelidir. Çinkoyu 150 ml NZN veya 200 g çinko oksit ve 100 l suya karıştırarak 50 mm’den büyük yaprak tomurcuklarına uygulayın.2. ve 3. Haftalar arası bu uygulamayı aralıklarla 3 kez tekrarlayın. Bazı zamanlarda 5 uygulamaya kadar gerekebilir.

Bor

Çoğu toprak bor fakiridir. Ağaçlar her iki senede bir 100g baraks veya 75 g solubor ve 100 l su ile karıştırılarak ağaçlara püskürtülmelidir.

Yaprak Ve Toprak Analizleri

Topraksal ve havasal farklılıklar kadar kültürsel farklılıklarda büyük miktarlarda gübre kullanımını gerekli kılar.

Toprak ve yaprak analizler bunlar hakkında güncel veriler ve gerekli bilgileri verir.Ağaç meyve verme dönemine geldiği zaman bu tür analizler gerekir çünkü bu dönem hassastır ve bu yüzden bu verilere göre hareket edilmelidir. Bu doğru ve gerekli olan şeyleri belirten bir program yapılmasına yardımcı olur.

Yaprak Analizleri

Yaprak analizleri uygulamalar sırasında üzerinde yoğunlaşılması gereken etkenleri belirler.Bitkinin içerisinde yeterli,yetersiz yada çok fazla besin mevcuttur.

Bu yüzden içerdiği besin miktarını belirleyip buna göre gübrelemek mümkündür.

Sınırlayıcı etkenler hava koşulları,sulama yapılan su ve de toprağın yapısıdır.İleriki zamanlarda gerekecek en önemli şeyler toprağın derinliği ve süzücülük özelliği,ph’ı ve sulama suyu ve toprağın içerdiği tuz miktarıdır.

Örnekleme

Yaprak örnekleri ocağın ilk iki haftasında alınmalıdır.

Doğru yapraklar örneklenmelidir ve ağaç başına 4 yaprak alınmalıdır.

Ardından topraktan örnekler alınmalıdır.

Her yıl düzenli olarak toprağın analiz ettirilmesi önerilir.

Analizler için alınan yaparaklar sağlıklı ağaçlardan alınmalı ve üzerinde herhangi bir güneş yanığı,eksiklik belirtileri ,böcek veya hastalık izleri bulunmamalıdır.

Bu örnekler en fazla 3 hektarlık alanları temsil için kullanılabilir.

Yöntem

20 ağaç seç ve bunları ekimin başından sonuna kadar yay. Bunlar görüntüde bağdaşık ve ekimi temsil etmelidir.

Çok iyi veya çok kötü durumdaki ağaçlardan örnek almayın.

Seçtiğiniz 20 ağacı işaretleyin ve her sene düzenli olarak bunlardan yaprak ve toprak örneği alın.

Sonuçlara göre bir gübreleme programı hazırlayın.

Eğer yaprak analizler son 5 yıl içinde düzenli yapılmışsa kullanışlı ve etkili bir gübreleme programına sahip olursunuz.

Sulama

Sulama ağaç büyüme aşamasının en önemli safhalarınada gereklidir.pikan uzun ve güçlü kök yapar ama düzenli sulanırsa kökleri 1 m civarı bir boya ulaşır.

Önerilen sulanacak alan (yaşa gore)

Yaş (yıl)

Islak bölge çapı (m)

Islak alan (m2)

1–2

2,0

3

 

3–5

3,0

7

 

6–10

4,5

17

 

11–15

6,5

33

 

15+

8,0

50

Budama

Dallar

• İyi dengeli bir ağaç elde etmek için, bütün dallar ana gövdenin etrafında 300-360 mm birbirinden ayrık olarak gelişmiş olmalıdır.

• Dallar 2. , 3. ve 4. Sezonlarda geriye doğru budanmalıdır. Ana tomurcuk, yukarıya ve dışa doğru gelişmenin devam etmesi için muhafaza edilmelidir.

• Ana tomurcuklar, gövdeyi biçimlendirmek için lider sürgünler üzerinden temizlenir.

Yaz Budaması

•Dallar yazın , 100-200 mm büyüyen yerlerden budanırlar . Bu işlem yan dalların gelişmesini ve aynı yıl bu dallardan meyve alınmasını sağlar.

•Yazın budanırsa ağaç bodur olur ve ilk on yıl ağacın meyve üretimi oldukça artar.

•10 - 15 yıl sonra ağaçlar birbirine değmeye başlayınca ağaçlar budanabilir.

•Genç ağaçlar ekildiği günden itibaren şekillendirilmelidir.

•Ağacın büyümesi kontrol altına alınmalıdır.

Gençleştirme Budaması

Birçok yaşlı ağaç Pikan Cevizi üretiminde sapma gösterir ve düzensiz bir biçimde büyümeye başlar. Bu yüzden ağaçların güzel gelişmiş olması ve üretimin artması için budama yapılmalıdır. Büyük bir ağaç tamamiyle budandığı zaman 1-2 yıl üretim pek olmaz, ama ardından daha yeni, genç dallar çıkar ve üretim ve de kalite artacağından ağaç bu iki yılın kaybını ileriki zamanlarda telafi eder.

Büyüme Düzenleyiciler

Büyüme Düzenleyiciler ile Pikan Cevizinin lüzumsuz büyümesi engellenebilir. Gerekli maddeler mutlaka talimatlara göre uygulanmalıdr. Eğer ağaç tehlike altındaysa önerilen dozdan ½ daha az verilmelidir.

Hastalıklar

Kabuk Hastalığı

Bu hastalığın nedeni mantarlardır ve bu Pikan Cevizi için çok tehlikeli bir hastalıktır.

Erken belirtileri çok azdır, kahverengiden siyaha doğru izler olur,özellikle yaprakların altında olur.bunlar giderek büyür ve olmamış yapraklar düşer.

İzler pikanların üzerinde görülebilir. Pikan Cevizleri geç büyür ve şekilsiz olur. Olmamış pikanlar düşebilir veya ticari değeri düşebilir.

Mantarlar kış aylarını dalların üzerinde geçirirler. Mantar sporları ilkbaharda hızlı gelişir ve rüzgar ve yağmurla yayılır. Özellikle yeni gelişen dallar, yaprağın yüzeyi ıslandığında mantara maruz kalır.

Her kültürün bu hastalığa dayanıklılığı ve hassasiyeti farklıdır. Ukulinga, Shoshoni, Moore ve Barton dayanıklı olan türlerdir, Mohawk, Wichita ve Chocktaw ise hassastır.

Zararlılar

Pikan Cevizi Gövde Delici

Bu hastalık son derece sık görülen bir Pikan Cevizi hastalığıdır.

Ilk belirtileri gövde etrafında kırmızı-kahverengi izler ve deliklerdir ve bu deliklerden pis sıvılar çıkar.bu sıvıların kaynağı penbe larvalardır bunlar gövdede bulunur.

Delikler larvaların büyüklüğü ve gelişmişliğine gore değişir.

Genç larvalar ocaktan şubata kadar olan dönemde yumurtadan çıkarlar. Larvalar en büyük boyutlarına ( 40 mm) bahar ve yaz başlarında ulaşırlar. Bu safhada larva etkin değildir ve korunmak için bir örtü ile kaplıdır. Bu dönem 6 hafta sonra sona erer ve ortaya çıkar. Bu her yılda sadece 1 jenerasyon şeklinde devam eder. Larva 11 ay gövde içinde kalır.

Kontrol

• Larvalar tüneller içinde kimyasal olarak kontrolü sağlanabilir. .İlaçlamadan sonra larva pisliklerinin temizlenmesiyle daha sonra bu tünellerin ilaçlanıp ilaçlanmadığı anlaşılır ve ilaçlama sırasında atlanmamış olur.

• Genç ağaçlarda bir parça yumşak tel kullanılarak tünellerdeki larvalar yok edilebilir. İlkel bir yöntem olmakla beraber kış sezonu boyunca etkin bir şekilde uygulanmalıdır.

Kabuk delici

• Kabuk delicinin larvaları canlı Pikan Cevizi kabukları ile beslenirler.

• Delme işlemi genellikle dallar üzerinde olur.

• Dallar üzerindeki delikler larvalar için koruma görevi yaparlar. Larvalar maksimum 70 mm uzunluğa ve 5 mm çapa ulaşırlar

Kontrol

• En iyi mücadele kimyasallarla yapılır.

• Tüm ağacın ilaçlanması tavsiye edilmemektedir.

Pikan Cevizindeki parazit bitkiler

Pikan Cevizi Ağaçlarında bazen parazit diğer bitkiler yaşayabilir. Bunları engellemenin tek yolu parazit bitki bulunan dalların budanmasıdır.

Hasat

Pikan Cevizi yöreye bağlı olarak Ekim-Ocak aylarında olgunlaşırlar . Ceviz olgunlaştığında yeşil kabuk kurur ve çatlar , yere düşer. Pikan Cevizleri genellikle yerden toplanır. Yere düşmeyen cevizler ise dallar sallanarak yere düşmesi sağlanır. Eğer dökülmüyorlarsa cevizin yeterince dolgun olmadığı anlaşılır. Bunun nedenleri de yazının başlarında da belirtildiği gibi yetersiz sulama, gübreleme ve diğer etkenler olabilir.

Saklanması

Pazara sunulmadan once oda sıcaklığında 6 ay boyunca saklanabilir. Kabuklu Pikan Cevizleri kabuksuz olandan daha yüksek bir fiyata sahiptir. İşlenen, kabuksuz Pikan Cevizleri vakumlanarak paketlenir ve uzun sure depolanabilir

Nizip Ziraat Odası Başkanlığı

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Karkamış Cad. No:13/B 27700 Nizip Gaziantep

Telefon: 0 342 517 12 37

Faks: 0 342 518 46 15