Nizip Ziraat Odası Başkanlığı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK

Tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.

Tarımsal yayım ve danışmanlık Tarımsal işletme sahiplerinin, tarımsal üretim, işleme ve pazarlama Sürecinin bütün aşamalarında karşılaştıkları problemler ve bunların birbirleriyle ilişkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını, kendilerine geliştirilen teknolojileri kullandırmak suretiyle, bu problemleri çözebilecek bilgi beceri kazandırılmasını ve kırsal alanda yaşam standardının yükseltilmesini amaçlayan tarımsal işletme sahiplerinin eğitimi, yayım, danışmanlık ve bilgilendirme faaliyetlerini kapsar.

Tarımsal danışmanlık şirketi, Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde yetkilendirilen tüzel kişileri kapsar.

2015 TYDD TEBLİĞİ

   

Nizip Ziraat Odası Başkanlığı

Adres: Fatih Sultan Mehmet Mah. Karkamış Cad. No:13/B 27700 Nizip Gaziantep

Telefon: 0 342 517 12 37

Faks: 0 342 518 46 15